Home

Адвокати

Адвокатска къща "Виа Кредо"

Адрес: гр.Ямбол; ул. "Цар Освободител" 5А, ет. 1
Телефон (046) 662440; (046) 662441

Управляващ съдружник
1500008286 Пламенка Минчева Стоева
Съдружници
1200002386 Гочо Петков Димов
1500007886 Пламен Георгиев Болградов
1500008286 Пламенка Минчева Стоева 

Ана Ангелова Янузова

Адрес: гр.Ямбол; ул. "Жорж Папазов" 14, к-ра 202
Телефон: 046/661808
E-mail JLIB_HTML_CLOAKING

Анелия Неделчева Димитрова

Адрес: гр. Ямбол; ул. "Жорж Папазов" 14, к-ра 207
Телефон: 046/662223
E-mail:  JLIB_HTML_CLOAKING

Анета Георгиева Петрова

Адрес: гр. Ямбол; ул. "Жорж Папазов" 9, ет. 4, офис 4
Телефон: 046/664205
E-mail:  JLIB_HTML_CLOAKING

Ани Стефанова Канева

Адрес: гр. Ямбол; ул. "Жорж Папазов" 5 - 4 - 12
Телефон: 046/664250
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Апостол Маринов Георгиев

Адрес: гр. Ямбол; ул. "Жорж Папазов" 5, ет. 3, к-ра 3
Телефон: 046 664 948
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Асио Тодоров Тодоров

Адрес: гр. Ямбол; ул. "Кабиле" 10
Телефон: 046 624 898

Атанас Иванов Андонов

Личен номер: 1600011586
Адрес: гр. Ямбол; к-с "Златен рог" , бл. 14, вх. Д, ет. 6, ап. 111
Телефон: 0888 389 843

Атанас Иванов Башаев

Личен номер: 1600013486
Адрес: гр.Тополовград; ул. "България" 58, ет. 1
Телефон: 0470 53962; 0887 828 994

Атанас Русев Болградов

Личен номер: 1800000886
Адрес: гр. Ямбол; ул. "Жорж Папазов" 14, к-ра 208
Телефон: 046 663 275

Атласка Любенова Данкова

Личен номер: 1100012386
Адрес: гр. Ямбол; ул. "Жорж Папазов" №6, вх. Б, ап. 1
Телефон: 046 664 205

Боряна Борисова Чорбаджийска-Русева

Личен номер: 1300012886
Адрес: гр. Ямбол; ул. "Жорж Папазов" №14, кант. 303
Телефон: 046 663 139
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Ваклена Кънчева Колева

Личен номер: 1400000986
Адрес: гр. Ямбол; ул. "Жорж Папазов" 9, ет. 1
Телефон: 046 661 706
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Васил Димитров Николов

Личен номер: 1100001186
Адрес: гр. Ямбол; пл. "Освобождение" 1, ст. 414
Телефон: 046 684 323

Василка Атанасова Джондрова-Иванова

Личен номер: 1700011286
Адрес: гр. Елхово; ул. "Търговска" 4, вх. В, ет. 1, ап. 1
Телефон: 0889 871 364
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING