Home

Адвокатска къща "Виа Кредо"

Адрес: гр.Ямбол; ул. "Цар Освободител" 5А, ет. 1
Телефон (046) 662440; (046) 662441

Управляващ съдружник
1500008286 Пламенка Минчева Стоева
Съдружници
1200002386 Гочо Петков Димов
1500007886 Пламен Георгиев Болградов
1500008286 Пламенка Минчева Стоева