Home

Лекари специалисти

"Диагностично-консултативен център 1-Ямбол" ЕООД

"Диагностично-консултативен център 1-Ямбол" ЕООД


ГР.ЯМБОЛ, ул."Хр Смирненски" 2


Телефон: 046669190

 

Прочетете повече...

д-р Ася Кирилова Янкова - Кожни и венерически болести

ЕТ "АСИМП- КВБ- д-р Ася Янкова"


ГР.ЯМБОЛ, ул."Хр.Смирненски" 2, каб.421


Телефон: 046669028/273; 0889229259

д-р Атанас Панчев Славов - Нервни болести

ЕТ "АИПСМП д-р Атанас Славов"

ГР.ЯМБОЛ, ул."Хр.Смирненски" 2 каб.420

Телефон: 0887574035

д-р БЛАГА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА - Нервни болести

ЕТ "АИПСМП -д-р Блага Георгиева"

ГР.ЕЛХОВО, ул."Чаталджа" 3

Телефон: 0899884873

д-р Боряна Димитрова Янчева - Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

ЕТ "АИПСМП по акушерство и гинекология- д-р Боряна Янчева-Андонова"

ГР.ЯМБОЛ, ул."Ивайло" 1 каб.16

Телефон: 0888721041

д-р Валери Георгиев Чапъров - Ортопедия и травматология

"АСМП по ортопедия и травматология"-Индивидуална практика

ГР.ЯМБОЛ, ул."Н.България" 8

Телефон: 046633295

д-р Гейс Изалдин Испер - Кардиология

ЕТ"АСИМП по вътрешни болести и кардиология-д-р Гейс Испер"

ГР.ЯМБОЛ, ул."Търговска" 70

Телефон: 046666663

д-р Георги Димитров Адамски - Кардиология

АИПСМП по Кардиология

ГР.ЯМБОЛ, ул."Д.Благоев" 20 А юг

Телефон: 046662290

д-р Грозданка Грудева Недялкова - Ушно-носно-гърлени болести

"АСМП по УНГ-индивидуална практика"

ГР.ЯМБОЛ, ул."А.Кратунов" 49

Телефон: 046638159

д-р Диана Костова Господинова - Ендокринология и болести на обмяната

ЕТ"Д-р Диана Господинова-АИПСМП по вътрешни болести,ендокринология и болести на обмяната"

ГР.ЯМБОЛ, ул."Раковски" 41 ап.3

Телефон: 046661342

д-р Димитър Василев Брънков - Нервни болести

АСМП по нервни болести- д-р Д.Брънков ЕООД

ГР.ЯМБОЛ, ул."Ивайло" №1

Телефон: 046664010

д-р Елена Славова Димитрова - Очни болести

"АИПСМП-ЗЕНИЦА-2003" ЕООД

ГР.ЯМБОЛ, ул."Търговска" 6 ет.1

Телефон: 046663435; 0888264838

д-р ЖИВКА СЛАВЧЕВА БОЕВА - Детски болести

АИПСМП ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

ГР.ЯМБОЛ, ул."Г.С.РАКОВСКИ" 46-1-1

Телефон: 046623178; 0887248152

д-р Живко Тагарев - Ендокринология и болести на обмяната

Началник на отделение по кардиология, ендокринология и болести на обмяната.

МБАЛ ,,Св. Пантелеймон " ул. ,,П.Хитов "№30 от 8.30ч до 14.00ч

Телефон: 0878 951 629; 046 682 211

д-р Йорданка Янева Кирова-Карева - Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

"АСМП по акушерство и гинекология"-Индивидуална практика

ГР.ЕЛХОВО, ул."Л.Каравелов" 15

Телефон: 0478/3395