Home

Болярово

д-р Андрей Атанасов Ташев

ЕТ"Андрей Ташев-АИППМП"

С.СТЕФАН КАРАДЖОВО

Телефон: 0878313856

д-р Галина Николаевна Ганева

ЕТ"АИППМП- д-р ГалинаГанева"

С.ШАРКОВО; С.СИТОВО; С.ИГЛИКА; С.МАМАРЧЕВО, пл."Ст.Караджа" 4; ГР.БОЛЯРОВО, ул."В.Левски" 10; С.ЗЛАТИНИЦА

Телефон: 2401;2702;0899019967

д-р Христо Димитров Попдимитров

ЕТ"АИППМП- д-р Христо Попдимитров"

С.ВОДЕН