Home

Елхово

д-р Владимир Желязков Гинев

ЕТ"д-р ВладимирГинев-АИППМП"

С.БОРИСОВО; С.БОЯНОВО; С.СТРОЙНО

д-р Господин Иванов Димитров

ЕТ "Господин Димитров-99"

С.МАЛЪК МАНАСТИР

д-р Димитър Стоянов Георгиев

ЕТ"АИППМП- д-р Димитър Стоянов"

С.ЛЕСОВО; С.МАЛЪК МАНАСТИР; С.МЕЛНИЦА

Телефон: 0899884879;3550

д-р Елена Стоянова Георгиева

ЕТ"д-р Елена Стоянова-АИППМП"

С.МАЛЪК МАНАСТИР; С.ПЧЕЛА; ГР.ЕЛХОВО ул."Чаталджа" 3

Телефон: 047888081;2424

д-р Кремена Николаева Павлова

ЕТ"Д-р КременаНиколаеваПавлова-АМПМ-ИП"

ГР.ЕЛХОВО, ул."Чаталджа" 3

Телефон: 0898793874

д-р Мария Христова Атанасова

ЕТ " АИППМП- д-р АТАНАСОВА-Мария Атанасова"

ГР.ЕЛХОВО, ул."Чаталджа" 3

Телефон: 047888556

д-р Марияна Иванчева Георгиева

ЕТ"д-р МариянаГеоргиева-АИППМП"

С.МАЛОМИРОВО; С.МАЛЪК МАНАСТИР; С.ИЗГРЕВ; С.РАЗДЕЛ; ГР.ЕЛХОВО, ул."Чаталджа" 3

Телефон: 0478/85118

д-р Николай Тонев Маринов

ЕТ"АИППМП- д-р Николай Маринов"

С.МАЛКО КИРИЛОВО; С.ЧЕРНОЗЕМ; С.СЛАВЕЙКОВО; С.ЛАЛКОВО; С.ГОЛЯМ ДЕРВЕНТ; С.МАЛОМИРОВО; С.ГРАНИТОВО; С.ВЪЛЧА ПОЛЯНА

Телефон: 0898362977; 04722/224

д-р Светла Великова Марчева

ЕТ"АИППМП- д-р СветлаМарчева"

ГР.ЕЛХОВО, ул."Чаталджа" 3

Телефон: 0478/88081;0899895953

д-р Светлана Борисовна Илина

"д-р СветланаИлина-АИППМП"ЕООД

ГР.ЕЛХОВО, ул."Чаталджа" 3

Телефон: 04783-815; 0898496238

д-р Христо Димитров Попдимитров

ЕТ"АИППМП- д-р Христо Попдимитров"

ГР.ЕЛХОВО, ул."Чаталджа" 3

Телефон: 0478/5044;0898925556