Home

Стралджа

д-р Боряна Димитрова Койнова

ЕТ "АИППМП- д-р Боряна Койнова"

С.КАМЕНЕЦ

ТЕЛЕФОН: 046664505, 0886206771

д-р Валентин Иванов Станчев

ЕТ "АИППМП- д-р Валентин Станчев"

С.НЕДЯЛСКО; С.ЛЮЛИН

ТЕЛЕФОН: 046682241, 0888127013

д-р Валя Михайлова Банова-Гашева

АПИМП ЕТ"-Д-р Валя Банова"

ГР.СТРАЛДЖА, пл. Демокрация

Телефон: 047616444; 0899326920

д-р Георги Димитров Атанасов

ЕТ"АИППМП- д-р Георги Атанасов"

ГР.СТРАЛДЖА, бул."Хемус" 18; С.ИРЕЧЕКОВО; С.ВОДЕНИЧАНЕ; С.ДЖИНОТ

Телефон: 047616381; 0888720003

д-р Даниела Стефанова Джамбазова

ЕТ "д-р Даниела Джамбазова-АИППМП"

С.ЗИМНИЦА
ТЕЛЕФОН: 0878100190

д-р Дора Йовчева Стоянова

ЕТ"АИП ПИМП- д-р Дора Йовчева"

ГР.СТРАЛДЖА, пл. "Демокрация"

Телефон: 047615176;0899315377

д-р Кирил Димитров Кирязов

ЕТ "АИППМП- д-р Кирил Кирязов"

С.ПОЛЯНА; С.КАМЕНЕЦ

ТЕЛЕФОН: 0887659422

д-р Лиляна Георгиева Рибарова

ЕТ"АИППМП- д-р Лиляна Рибарова"

С.САРАНСКО; С.ВОЙНИКА; С.ТАМАРИНО

ТЕЛЕФОН: 0889636115

д-р Стоянка Георгиева Георгиева

ЕТ "АИППИМП- д-р Стоянка Георгиева"

С.ЗИМНИЦА, Адрес: ул."Хан Аспарух" 2В

Телефон: 0885459847

д-р Таня Георгиева Георгиева-Стоянова

ЕТ"АИППИМП- д-р Таня Георгиева"

ГР.СТРАЛДЖА, пл."Демокрация"

Телефон: 047615391; 0888680843