Home

Ямбол

Общопрактикуващи лекари на територията на  Община Ямбол

д-р Атанаска Василева Петрова

ЕТ "АИППМП- д-р Атанаска Петрова"

ГР.ЯМБОЛ, ул."Христо Смирненски" 2 ДКЦ-1

Телефон: 046/669028

д-р Боряна Димитрова Койнова

ЕТ "АИППМП- д-р Боряна Койнова"

ГР.ЯМБОЛ, ул."Ивайло" 1

Телефон: 046664505

д-р Боянка Добрева Костова

ЕТ "АИППМП- д-р Боянка Костова"

ГР.ЯМБОЛ, ул."Христо Смирненски" 2 ДКЦ-1

Телефон: 0889996031; 046666585

д-р Валентин Иванов Станчев

ЕТ "АИППМП- д-р Валентин Станчев"

ГР.ЯМБОЛ, ул."Панайот Хитов" 30

Телефон: 0888127013

д-р Ванушка Недкова Стефанова

ЕТ "д-р Ванушка Стефанова-АИППМП"

ГР.ЯМБОЛ, ул."Христо Смирненски" 2 /ДКЦ-1/

Телефон: 046/669027;0889720590

д-р Ваня Вълкова Георгиева

ЕТ "д-р Ваня Георгиева-АИППМП"

ГР.ЯМБОЛ, ул."Христо Смирненски" 2 /ДКЦ-1/

Телефон: 046638636; 0885915055

д-р Ваня Георгиева Шевъртова-Кунева

ЕТ "д-р Ваня Шевъртова-АИППМП"

ГР.ЯМБОЛ, ул."Христо Смирненски" 2 /ДКЦ-1/

Телефон: 046669027

д-р Ваня Тодорова Иванова

ЕТ "АИППМП- д-р Ваня Иванова"

ГР.ЯМБОЛ, ул."Христо Смирненски" 2, ул."Чая" 2

Телефон: 046/669010;666086

д-р Венелин Георгиев Стаменов

ЕТ "д-р Венелин Стаменов-АИППМП"

ГР.ЯМБОЛ, ул."Николай Петрини" 26

Телефон: 046663354; 0889699303

д-р Галина Динева Орачева

ЕТ "АИППМП- д-р Галина Орачева"

ГР.ЯМБОЛ, ул."Христо Смирненски" 2 /ДКЦ-1/

Телефон: 046/669237

д-р Данаил Георгиев Ибришимов

ЕТ "АИППМП- д-р Данаил Ибришимов"

ГР.ЯМБОЛ, ул."Йордан Йовков" 9

Телефон: 046624331

д-р Даниела Стефанова Джамбазова

ЕТ "д-р Даниела Джамбазова-АИППМП"

ГР.ЯМБОЛ, ул."Г.С.Раковски" 46-1-1

Телефон: 046669027/252; 0898572613

д-р Дарина Иванова Топчиева-Карнобатлова

"АПИМП- д-р Дарина Карнобатлова" ЕООД

ГР.ЯМБОЛ, ул."Хр Смирненски" 2

Телефон: 046/663405

д-р Димитринка Димитрова Стойчева-Митева

ЕТ "АИППМП- д-р Димитринка Димитрова"

ГР.ЯМБОЛ, ул."Христо Смирненски"  2 /ДКЦ-1/

Телефон: 046669028, 0888540424

д-р Димитринка Петкова Ралева

ЕТ "АПМП-ИП- д-р Димитринка Ралева"

ГР.ЯМБОЛ, ул."Панайот Хитов" 30

Телефон: 046682316