Home

НОИ - Национален осигурителен институт

Централно управление на НОИ СОФИЯ, 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64
Тел. (02) 926 10 10, E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

170061010 - за избиране от абонати на всички мобилни оператори. Този номер се избира директно, без префикс 088 и разговорът към него се тарифира като разговор към "Мобилтел" ЕАД според тарифния план на мобилния оператор, през който се избира

 

РУСО

Тел. краткосрочни
плащания и контрол

Тел. пенсии

Други

телефони

РУСО - Ямбол
ул. "Г. С. Раковски" № 9 
п.код 8600
факс: 046-68-59-40

E-mail:
JLIB_HTML_CLOAKING

 

Приемно време за граждани
от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Контрол на разходите по ДОО
046-68-59-67
ПОВН
046-68-59-12
046-68-59-51
ПОБ и ГВ
046-68-59-15
046-68-59-16
Трудови злополуки
046-68-59-49

Отпускане
на пенсии
046-68-59-13
Изплащане
на пенсии
046-68-59-14

Приемна “ПРО”

046-68-59-39

Осигурителен архив

046-68-59-75

Счетоводство

046-68-59-56

филиал гр. Елхово
ул. "Търговска" № 63

Понеделник-Сряда

ПОВН

0478-8-84-19

ПОБГВ

0478-8-84-19

Всеки първи
четвъртък на месеца

от 9.00 ч. до 15.00 ч.
0478-8-84-19

 

филиал гр. Болярово
ул. "Г. Димитров" № 19

 

  Всеки първи
четвъртък на
месеца:
ПОВН и ПОБГВ
04741-60-40