Home

Областна администрация


РАБОТНО ВРЕМЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
9.00ч. - 17.30ч.
АДРЕС:8600, гр.Ямбол, ул."Жорж Папазов" 18
е-mail: JLIB_HTML_CLOAKING Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ - 080011911

 

УКАЗАТЕЛ

Име Позиция Телефон
ОА ЯМБОЛ  

046686814

факс 046662277

Николай Пенев Областен управител 046686814
Иван Иванов Заместник областен управител 046686815
Ахмед Мехмедов Заместник областен управител 046686816
Павлина Пенева Главен секретар 046686843
Светла Добрева Главен счетоводител 046686842
Валентина Димитрова Старши счетоводител 046686842
Йорданка Великова Главен специалист "Човешки ресурси" 046686814
Недко Пашелиев Главен специалист "Отбранително-Мобилизационна подготовка" 046686832
Калина Бакалова Главен специалист 046686818
Силвия Минчева Младши специалист- деловодител 046686835
Радка Минкова Младши специалист "Архив и предпречатна подготовка" 046686832
Марияна Минкова Младши специалист 046686817
Илия Илиев Старши експерт "Информационни технологии и административно обслужване" 046686827
Мария Попова Младши юрисконсулт 046686825
Росица Миндова Младши юрисконсулт 046686825
Керанка Йорданова Главен специалист "Административно обслужване" 046686835
Галя Павлова Главен експерт "Развитие на културата, заетост и условия на труд" 046686819
Александър Братанов Главен експерт "Образование, социални дейности, етнически и демографски въпроси и трансгранично сътрудничество" 046686819
Огнян Огнянов Главен експерт "Информационно обслужване, земеделие и екология" 046686827
Станислава Иванова Главен специалист "Регионално развитие" 046686819
Мирослава Димитрова Началник отдел "Регионално развитие" 046686819
Йорданка Касидова Държавен експерт "Държавна и общинска собственост" 046686822
Мария Шуманова Началник отдел "Държавна собственост" 046686820
Цонка Василева Главен експерт "Процедури по реституционни закони и общинска собственост" 046686820
Руска Йовчева Главен експерт "Държавна собственост устройство на територията 046686820
Василка Георгиева Младши експерт "Държавна собственост и териториално устройство" 046686822
Митошка Ненова Гише информация 046686810