Home

Община Болярово

Болярово е град в Югоизточна България, център на община. Община Болярово се намира в един от най-чистите в екологично отношение райони на страната ни. Тя е разположена в южната част на Ямболска област върху северните склонове на Странджа планина. Обхваща част от Тунджанската хълмиста област, Дервентските възвишения и южните склонове на Бакаджиците. В състава на общината влизат 20 населени места със 7 кметства, 12 кметски наместничества и общински център гр. Болярово. На юг има 55 километра обща граница с Турция. Пътната Ј мрежа включва общо 176 км. второкласни, третокласни и четвъртокласни пътища, сред които най-важното направление е Елхово - Средец.

Телефонен указател - общинска администрация

Код за избиране на град Болярово-04741
Външен Вътрешен Ползвател
6901 101 Техн. Секретар
6902 202 Кмет
6903 203 Зам. Кмет
6904 204 Секретар
6905 205 Гл.счетоводител
6906 206 Управление на Общ.Собств. -1
6907 207 Т С У -1
6908 208 Иконом.развитие
6909 209 Н-к Финанси
6910 210 Дежурен
6911 211 Управление на Общ. Соб. -2
6912 212 Г Р А О
6913 213 Каса
6914 214 Счетоводство
6915 215 Счетоводство
6916 216 Финансов контрольор
Гл. специалист бюджет
6917 217 Адвокат, Архитект
--------------- 218 ---------------
6919 219 Техници ТСУ
6920 220 Домакин
6921 221 Т Р З
6922 222 Предс. Об. Съвет
6923 223 Просвета-счетоводство
6935 333 Детска педагог. стая
6927 117 Проекти
6928 118 Данъчна служба
6929 119 Военен отчет
6930 120 Гр. защита
6931 121 Просвета- Директор
6932 122 Шофьори
6934 124 Чистачки
6900 200 Ф А К С

 

Кметове и кметски наместници - община Болярово

село име презиме фамилия телефон пощ. код
01 Ружица Красимир Иванов Костов 04749-230 8722
02 Вълчи извор Желязко Янев Христов 04749-375 8723
03 Горска поляна Петър Пенчев Петков 04749-367 8721
04 Голямо Крушево Костадин Стоянов Иванов 04744-373;266 8729
05 Ст. Караджово Трифон Милчев Николов 04742-226;227 8725
06 Денница Димитрина Георгиева Хаджиева 04747-266 8726
07 Оман Мара Тодорова Минева 04747-366 8727
08 Камен връх Иванка Пеева Хамбарлиева 04742-349 8728
09 Дъбово Снежана Данчева Стоянова 04742-466 8736
10 Попово Ангел Димитров Апостолов 04746-325;230 8735
11 Златиница Димитър Иванов Бъчвров 04743-571 8746
12 Мамарчево Марчо Тодоров Добрев 04743-414;325 8743
13 Малко Шарково Тодорка Димитрова Метаксова 04745-261 8751
14 Шарково Иван Николов Стоянов 04745-221 8753
15 Ситово Георги Колев Георгиев 04745-289 8744
16 Иглика Димитър Тончев Димитров 04745-289 8745
17 Крайново Ангелина Стоева Василева 04748-370;400 8752
18 Воден Елена Петрова Анева 04748-235;236 8750
19 Странджа Иванка Желева Чалъмова 04748-219 8758