Home

Рио - Ямбол

Регионален инспекторат по образование - Ямбол

гр. Ямбол, ул. "Жорж Папазов" 6

Телефон: 046661074

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Име Фамилия Длъжност Телефон
Пенка Илиева  Началник на РИО 046 66 10 77
Стойко Стойков Началник на отдел "ИОМД" 046 68 53 17
Георги Георгиев Старши експерт български език и литература 046 68 53 17
Ваня Димитрова Ст.експерт интегрирано обучение и специални училища 046 68 53 17
Маня Манева старши експерт математика и информатика 046 68 53 15
Венета Балева старши експерт начално образование 046 68 53 15
Нанка Василева старши експерт организация на средното образование 046 68 53 19
Стефка Делчева старши експерт организация на средното образование 046 68 53 19
Татяна Славова старши експерт по предучилищно възпитание 046 68 53 17
Здравко Динев старши експерт природни науки и екология 046 68 53 17
Роса Георгиева старши експерт професионално образование 046 68 53 17
Мария Балахурова старши експерт чуждоезиково обучение 046 68 53 15
Жана Миланова Началник на отдел "АПФСИО" 046 68 53 13
Минка Тенева Главен счетоводител 046 68 53 16
Мирослава Янева Главен юрисконсулт 046 68 53 13
Донка Иванова старши експерт информационно осигуряване 046 68 53 18
Димитрина Георгиева старши специалист "Човешки ресурси" 046 68 53 13
Йовка Дечева технически сътрудник, касиер 046 66 10 74
Юри Паликов ст.експерт отдел РУП ГДСФМОП 0882 101 235