Home

Учебни заведения - Елхово

Списък на учебните заведения на територията на Община Елхово

 

Име Нас.място Адрес Телефон Електронна поща
Г "Св.Кл.Охридски" г.Елхово ул."Ангел Вълев" № 39 047888067 JLIB_HTML_CLOAKING
ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" г.Елхово ул."Ал.Стамболийски" № 36 047888074 JLIB_HTML_CLOAKING
ОУ "Св.Паисий Хилендарски" г.Елхово ул. "Асен Златаров "№15 047888071 JLIB_HTML_CLOAKING
ОУ "ХАДЖИ ДИМИТЪР" с.Гранитово "Георги Димитров" № 10 047222238 JLIB_HTML_CLOAKING
ОУ"Св.Паисий Хилендарски" с.Бояново ул."Иван Вазов " 3 04723333 JLIB_HTML_CLOAKING
ПГ "СТЕФАН КАРАДЖА" г.Елхово ул. "Ангел Вълев" №39 047888292 JLIB_HTML_CLOAKING
ПГМСС"Ернесто Че Гевара" с.Бояново ул."Драма" 2" 04723240 JLIB_HTML_CLOAKING
ПУИ"Н.Й.Вапцаров" г.Елхово ул. Чаталджа № 2 047888231

JLIB_HTML_CLOAKING

ОбДК г.Елхово ул.Калоян 13 047888066

JLIB_HTML_CLOAKING

ЦДГ"Надежда" г.Елхово "Черно море"55" 047888060 JLIB_HTML_CLOAKING
ОДЗ"Невен" г.Елхово ул."Славянска" 6 047888062 JLIB_HTML_CLOAKING