Home

Учебни заведения - Стралджа

Учебни заведения на територията на Община Стралджа

 

Учебно заведения Нас.място Адрес Телефон Електронна поща, WEB адрес
СОУ"Пейо Яворов" г.Стралджа ул."Г.Станчев" 17 а 24-30 JLIB_HTML_CLOAKING
ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" г.Стралджа ул."Хемус" № 67 37-52 JLIB_HTML_CLOAKING
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Зимница ул."Сан Стефано" 24 2456 JLIB_HTML_CLOAKING
ОУ"Христо Ботев" с.Войника ул."Ленин" №48 321 JLIB_HTML_CLOAKING
СПИ г.Стралджа ул."П.Хилендарски" №11 54 51 JLIB_HTML_CLOAKING
ЦДГ "Мати Рубенова" г.Стралджа ул."Димчо Русев"7a 5251 JLIB_HTML_CLOAKING
www.kids.need.bg
ЦДГ "Здравец" г.Стралджа ул."Иван Вазов" 17-А 2409 JLIB_HTML_CLOAKING